X

Atal Faisla Trailer

2.0 based on 30 Votes

Tags : Ajaz Khan, Susheel Vashisth, Sheetal Kale, Rajan Modi, Mona, Ruby, Sahil Akhtar, Salma, Yudhisthir Bhati Aashminkhan, Diler Khan, Isrial Khan, Nazish Kashish, Bollywood Movie
Trailer : Atal Faisla
Movie : Atal Faisla
Music Director : Nazakat Shujat, Ali Ghani, Rafiq Sagar
Director : Abdul Sattar
Stars : Ajaz Khan, Susheel Vashisth, Sheetal Kale, Rajan Modi, Mona, Ruby, Sahil Akhtar, Salma, Yudhisthir Bhati Aashminkhan, Diler Khan, Isrial Khan, Nazish Kashish
Banner : Big Curtains Media Pvt. Ltd
Movie Release Date : 10 Aug, 2018