X

Hai Trailer

4.0 based on 1 Votes

Tags : Farhan Khan, Khushbhu Gupta, Firdaus Khan, Shivam Sood, Gul Hameed, Nupur Jhanwar, Bollywood Movie
Trailer : Hai
Movie : Hai
Music Director : Satish Gupta
Director : Kiran Soman
Stars : Farhan Khan, Khushbhu Gupta, Firdaus Khan, Shivam Sood, Gul Hameed, Nupur Jhanwar
Banner : Rad Arts
Movie Release Date : 09 Jul, 2021