X

Kaminey Trailer

3.5 based on 35 Votes

Tags : Shahid Kapoor, Priyanka Chopra, Amole Gupte, Deb Mukherjee, Shiv Subrahmanyam, Hrishikesh Joshi, Chandan Roy Sanyal, Rajatabha Dutta, Harish Khanna, Vishal Bhonsle, Satyajit Sharma, Amole Gupte, Carlos Paca, Bollywood Movie
Trailer : Kaminey
Movie : Kaminey : The Scoundrels
Music Director : Vishal Bharadawaj
Director : Vishal Bhardwaj
Stars : Shahid Kapoor, Priyanka Chopra, Amole Gupte, Deb Mukherjee, Shiv Subrahmanyam, Hrishikesh Joshi, Chandan Roy Sanyal, Rajatabha Dutta, Harish Khanna, Vishal Bhonsle, Satyajit Sharma, Amole Gupte, Carlos Paca
Banner : Utv Motion Pictures, Vb Pictures
Movie Release Date : 14 Aug, 2009