X

Medal Trailer

2.5 based on 41 Votes

Tags : Muzahid Khan, Indrisha Basu, Ajay Sharma, Tanushri Basak, Ankit Bos, Ratan Basak Ganesh Mehta, Sanjay Das, Anshuman Das, Rakesh Upadhyay, Piyush Das, Mithi Tripathi, Dr.omendra, Ramayan, Som Dutta, Chaitaly, Jageshwar, Bhoumik, Partho Basu, Digvijayrathor, Mical, Nitu Shrivastav, Navya Upadhyay, Bollywood Movie
Trailer : Medal
Movie : Medal
Music Director : Ganesh Mehta
Director : Ganesh Mehta
Stars : Muzahid Khan, Indrisha Basu, Ajay Sharma, Tanushri Basak, Ankit Bos, Ratan Basak Ganesh Mehta, Sanjay Das, Anshuman Das, Rakesh Upadhyay, Piyush Das, Mithi Tripathi, Dr.omendra, Ramayan, Som Dutta, Chaitaly, Jageshwar, Bhoumik, Partho Basu, Digvijayrathor, Mical, Nitu Shrivastav, Navya Upadhyay
Banner : G. K. Entertainments
Movie Release Date : 19 Jan, 2018