X

Plot No 666 Trailer

2.0 based on 2 Votes

Tags : Mohammad Nazim, Ankit, Anushka Khairnar, Aziz Zee, Krupa Shah, Monty, Rosy Hayes, Sanchita, Sufzal Saleem, Tashu Doctor, Bollywood Movie
Trailer : Plot No 666
Movie : Plot No 666
Music Director : Aziz Zee
Director : Aziz Zee
Stars : Mohammad Nazim, Ankit, Anushka Khairnar, Aziz Zee, Krupa Shah, Monty, Rosy Hayes, Sanchita, Sufzal Saleem, Tashu Doctor
Banner :
Movie Release Date : 30 Jul, 2020