X

Shabd Trailer

3.0 based on 45 Votes

Tags : Sanjay Dutt, Aishwarya Rai, Zayed Khan, Sadiya Siddiqui, Kamini Khanna, Aakash Pandey, Brijendra Kala, Rucha Pathak, Susheel Chabra, Happy Sharma, Imran Hasnee, Lalit Parashar, Brajendra Kala, Bollywood Movie
Trailer : Shabd
Movie : Shabd
Music Director : Vishal Sekhar, Vishal Shekar
Director : Leena Yadav
Stars : Sanjay Dutt, Aishwarya Rai, Zayed Khan, Sadiya Siddiqui, Kamini Khanna, Aakash Pandey, Brijendra Kala, Rucha Pathak, Susheel Chabra, Happy Sharma, Imran Hasnee, Lalit Parashar, Brajendra Kala
Banner : Pritish Nandy Communications
Movie Release Date : 04 Feb, 2005