X

Umakant Pandey Purus Ya...? Trailer

1.5 based on 11 Votes

Tags : Ajeet Kumar, Shivangi Singh, Mayank Jain, Shrikant Karanjgaonkar, Satnaam Singh, Neha, Pramod Rathod, Amit Goel, Gurpech Singh Samagh, Rajan Singh, Rishi Bhummi, Bollywood Movie
Trailer : Umakant Pandey Purus Ya...?
Movie : Umakant Pandey Purus Ya...?
Music Director : Sagar Khatri
Director : Reeling Media Team
Stars : Ajeet Kumar, Shivangi Singh, Mayank Jain, Shrikant Karanjgaonkar, Satnaam Singh, Neha, Pramod Rathod, Amit Goel, Gurpech Singh Samagh, Rajan Singh, Rishi Bhummi
Banner : Reeling Media, Team Shape Entertainment Pvt Ltd.
Movie Release Date : 01 Feb, 2019